top of page

Pokud jste naším/mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám/mi své osobní údaje. My zodpovídáme/já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se,prosíme/prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost MishMush - Michaela Říhová, Strakonice, 9.10.79,  provozuji aplikaci / webovou stránku mishmush.cz Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji / určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás/mě kontaktovat na tel. čísle 734 357 019 nebo na e-mail: misa@mishmush.cz

Prohlašujeme/ prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:budeme/budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme/plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,umožníme vám/ umožním a budeme/budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracováváme/zpracovávámosobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

●poskytování služeb, plnění smlouvyvaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

●vedení účetnictvíJste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

●marketing -zasílání newsletterůVaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu -zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu X let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu X let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

●pokročilý marketing na základě souhlasu Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.●fotografická dokumentace -živé akce např. atd...doplňte své účely zpracováníVaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a zekteré stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Chráníme/e osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním/eje jako kdyby byly naše vlastní. Přijali/Přijal/Přijalajsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů,zejména:/

K vašim osobním údajům mají přístup moji/naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme/nedokážizajistit vlastními silami, využíváme/využívámslužeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my/já a nadané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, Wix, FAPI, Facebook, Google účetní firma, Instagram.  Je možné, že se v budoucnu rozhodnu/rozhodnemevyužít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme/slibujivám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. //NEBO Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: misa@mishmush.cz

.Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístupnás/mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme/zpracováváma proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnuosobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme/zpracovávámvaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme/provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup -jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošluve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní. Právo na výmaz (být zapomenut)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).Nechceme/nechcina vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme/vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.V některých případech jsme/jsemvázáni/vázán/a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme/smaživšechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme/buduinformovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi /budu rád/apokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás/mě, abychom/abychs tím mohli/mohl/aněco udělat a případné pochybení napravit.Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám/ejste-li můj/nášzákazník na základě našeho/méhooprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vámje jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich/mýche-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>

bottom of page